Kontakt os for tilbud
test
 

Værdier

Værdier

Kerneværdierne er vores fundament – det er værdier, som vi altid vil bestræbe os på at leve op til – som personer og som virksomhed.

 

Dybendal Flytteforretnings værdier er fundamentet for alle udviklingsmæssige tiltag for medarbejdere og ledere, og giver os en ramme, inden for hvilken arbejdsopgaverne kan løses fremadrettet og kreativt, og udstikker samtidigt rammerne for vores adfærd over for kunderne.

Engagement

Engagement og begejstring er en naturlig del af vores hverdag. Enhver skal føle, at vi har en oprigtig interesse i og vilje til at opfylde relevante behov på en smidig, enkel og fornuftig måde.

 

Alle medvirker med åbent og positivt syn til aktivt at gennemføre nødvendige forbedringer og forandringer ved at være til stede i situationen og tage selvstændige initiativer. Gennem engagement og begejstring forsøger alle at inspirere andre med gode ideer samt faglig og saglig argumentation.

Ansvarlighed

Vi har respekt for forskellighed og andres holdninger og respekterer andres billede af verden. Vi er troværdige, indfrier forventninger og overholder aftaler. Vi har tillid til at andre kan, vil og tør tage ansvar. Vi mener, at dette medvirker til at udvikle det enkelte individ både menneskeligt og fagligt.

 

Vi oplever hver især et ansvar for forretningen Dybendal Flytteforretning og forholder os som virksomhed til vort samfundsmæssige og sociale ansvar.

Handlekraft

Handlekraft, initiativ og kampånd er bærende elementer i Dybendal Flytteforretning. Vi ser muligheder i fremtiden, og vi er parate til at handle og gå nye veje for at nå vore mål. ”Plejer” er en udfordring for os, og vi stræber altid efter fremskridt. Vi udvikler løbende organisationen og medarbejderne, så vi på den måde oparbejder en voksende kompetence og fremtidsrettet virksomhed.

Lønsomhed

Vi vil til enhver tid levere kvalitet i forhold til kundens behov og løbende tilstræbe forbedring af kvaliteten med fokus på lønsomhed. Vi er forretningsorienterede og omkostningsbevidste og stræber altid efter at skabe merværdi. Gennem enkelhed i produktion, organisation og kommunikation sikrer vi åbenhed og overblik.

Helhedssyn

Vi har respekt for forskellighed og andres holdning samtidigt med at alle tænker og handler ud fra en helhedsbetragtning. Vi er én virksomhed, og alle tiltag sker ud fra overvejelser om de langsigtede konsekvenser for helheden.

Modtag tilbud

Call Now Button Ring for tilbud
Vi anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med feks at. levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.