VÆRDIER

VÆRDIER

Kerneværdierne er vores grundfundament – det er værdier, som vi altid vil bestræbe os på at leve op til i Dybendal Flytteforretning, både som individuelle personer ansat i firmaet, men også som virksomhed.

Dybendal Flytteforretnings værdier er fundamentet for alle udviklingsmæssige tiltag for vores betroede medarbejdere og dygtige ledere. Vores værdier er vores pejlemærke vi navigerer efter, når vi skal træffe valg i forhold til både vores kunder, vores ansatte og vores kundekontrakter/aftaler. Værdierne danner rammen for, hvordan vi fremadrettet og kreativt løser arbejdsopgaverne bedst muligt, og samtidig er de vores billede ud af til over for vores mange glade kunder.

Vores værdier danner grundlaget for vores forretning og de er altid med os på rejsen. Både organisationen og den enkelte medarbejder roses og anerkendes for at efterleve værdisættet. 

Værdisættet er også et vigtigt værktøj i tiltrækningen af arbejdskraft til vores virksomhed. Vi synliggør overfor omverdenen, hvilke overbevisninger vi arbejder efter på vores arbejdsplads. Her giver vi kommende ansatte muligheden for at ”spejle” sig i den beskrevne adfærd, og dermed får du og vi en idé om, hvorvidt du passer ind hos os, og om det skal være din fremtidige arbejdsplads.

ENGAGEMENT

Engagement og begejstring er en naturlig del af vores hverdag. Både medarbejdere og kunder skal føle, at vi som virksomhed har en oprigtig interesse i, og vilje til at opfylde relevante behov på en effektiv, enkel og fornuftig måde.

Alle medvirker med åbent og positivt syn til aktivt at gennemføre nødvendige forbedringer og forandringer ved at være til stede i situationen og tage selvstændige initiativer. Gennem engagement og begejstring forsøger vi alle, i Dybendal, at inspirere hinanden og andre med gode ideer samt faglig og saglig argumentation.

ANSVARLIGHED

Vi har respekt for forskellighed og andres holdninger og respekterer andres billede af verden. Vi er troværdige, indfrier forventninger vores kunder måtte have og vi overholder aftaler. Vi har tillid til at vi hver især som mennesker kan, vil og tør tage ansvar. Vi mener, at dette medvirker til at udvikle det enkelte individ både menneskeligt og fagligt.

Vi forventer at alle ansatte og ledelse sammen tager ansvar for forretningen Dybendal Flytteforretning, og at vi forholder os som virksomhed til vores værdier. Værdierne indvirker på samtlige af vores ansattes tanker, følelser, adfærd og motivation, og styrer dermed den måde hvorpå, energien skabes og kanaliseres i vores virksomhed.

HANDLEKRAFT

Handlekraft, initiativ og kampånd er bærende elementer i Dybendal Flytteforretning. Vi ser muligheder i fremtiden, og vi er parate til at handle og gå nye veje for at nå vore mål. ”Plejer” er en udfordring for os, og vi stræber altid efter fremskridt. Vi udvikler løbende organisationen og medarbejderne, så vi på den måde oparbejder en voksende kompetence og fremtidsrettet virksomhed. Vi er omstillingsparate og tager initiativ til konstruktivt, at løse de udfordringer der måtte dukke op på en god, fleksibel og anerkendende måde.

LØNSOMHED

Vi vil til enhver tid levere kvalitet i forhold til kundens behov og løbende tilstræbe forbedring af kvaliteten med fokus på lønsomhed. Vi er forretningsorienterede og omkostningsbevidste og stræber altid efter at skabe merværdi. Gennem enkelhed i produktion, organisation og kommunikation sikrer vi åbenhed og overblik. Vi holder hinanden op på vores værdier og værdierne er altid i spil, underordnet hvad vi foretager os på arbejdspladsen.

HELHEDSSYN

Vi har respekt for forskellighed og andres holdning samtidigt med at vi alle tænker og handler ud fra en helhedsbetragtning. Vi er én virksomhed, og alle tiltag sker ud fra overvejelser om de langsigtede konsekvenser for helheden. Vi arbejder altid ud fra vores værdier, og værdier på arbejdspladsen er vigtige for os.

GIV OS ET KALD

Dybendal Flytteforretning ApS:

FIND OS PÅ FACEBOOK

modtag et tilbud

Dybendal Flytteforretning ApS:

FIND OS PÅ FACEBOOK

Kontakt os