MILJØPOLITIK

MILJØPOLITIK

Miljømål er de konkrete målepunkter, som Dybendal Flytteforretning ApS har fastsat for at overholde sit miljømæssigt og socialt ansvar. Vi har miljømål for alle vores miljøpåvirkninger.

MILJØMÅL

DET LANGE TRÆK

DEN KORTE BANE

DYBENDAL FLYTTEFORRETNING HAR OGSÅ MILJØMÅL INDEN FOR

ENERGI

På vores lagerhoteller har vi igennem årene arbejdet med miljøforbedringer, bedre varmestyring, nye porte, nye vinduer, som har gjort at vi benytte mindre el og varme om året = mindre CO2.

AFFALD

Hos Dybendal Flytteforretning har vi mange opgaver med affaldshåndtering, for vores kunder. Disse opgaver tager vi meget seriøst, og har hele tiden fokus på de miljørigtige og lovgivningsmæssige regler for håndtering af disse, så genanvendelsesprocessen kommer i første række.

Vi sørger altså for at affaldet, inkl. farlige stoffer og materialer, bliver håndteret korrekt.

ARBEJDSMILJØ APV:

Dybendal Flytteforretning fik igen d. 4 februar 2015 en grøn smiley af arbejdstilsynet, at der ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller et stempel på at Dybendal Flytteforretning ikke har et udestående med Arbejdstilsynet.

GIV OS ET KALD

Dybendal Flytteforretning ApS:

FIND OS PÅ FACEBOOK

modtag et tilbud

Dybendal Flytteforretning ApS:

FIND OS PÅ FACEBOOK

Kontakt os